מוצר דיגיטלי - "גזטיר נתוני נכסים"

​המרכז למיפוי ישראל, בראשות המדען הראשי, מרכז ועדת היגוי בינמשרדית לשיפור מסד הנתונים הממשלתי אודות שוק הנדל"ן. הפעילות כוללת בין השאר הנגשת מאגרי מידע הנוגע לשוק הנדל"ן לציבור הרחב ולפעילים בשוק, בשים לב להגנה על פרטיות נושאי המידע.

בהתאם לזאת, בוצעה פעילות רוחבית של מפ"י בשיתוף פעולה עם משרד המשפטים, רשות המיסים, רמ"י ומשרד הבינוי, ליצירת מוצר דיגיטלי – "גזטיר נתוני נכסים" (להלן –הגזטיר).
הגזטיר הינו קובץ טבלאי בעל מאפיינים גיאוגרפים בכיסוי ארצי, ומכיל נתוני מיקום ופרטים פיזיים אודות הנכסים במדינת ישראל, מתוך איחוד בסיסי הנתונים של משרדי הממשלה השותפים לפעילות.

לנתונים נא לחצו כאן
​​