פורום הנדל"ן - רשימת אנשי קשר

ארגון​​שם​תפקיד​כתובת דואר אלקטרוני
משרד האוצר​יובל טלר​רפרנט שיכון​Yuvalt@mof.gov.il
רשות המיסים-שע"מ​אהוד אריאלי​מנהל אגף מיסוי מקרקעין​EhudAr@shaam.gov.il
עובד רשות המיסים שאינו משע"מ​יניב כהן​מנהל אגף שומת מקרקעין​yanivc@itc.mof.gov.il
משרד המשפטים-​אגף רישום מקרקעיןעו"ד עליזה קןמנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין​AlizaK@justice.gov.il
רשות מקרקעי ישראל​אבי חליווה​מנהל אגף מיפוי ומדידות​avih@Land.gov.il
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה​דורון סייג​ראש תחום מקצועי-הסטטיסטיקן הראשי​​dorons@cbs.gov.il
משרד הפנים​משה אברמסון​מנהל אגף מערכות מידע​mosheab@moin.gov.il
בנק ישראל​נועם זוסמן​כלכלן בכיר - חטיבת המחקר​noam.zussman@boi.org.il
משרד הבינוי והשיכוןמשה רובינשטיין​ממונה חוק המכר ​mosher@moch.gov.il
המרכז למיפוי ישראל​פרופ' ירון פלוס​מדען ראשי ​felus@mapi.gov.il
השמאי הממשלתי​טל אלדרוטי​השמאי הממשלתי הראשי​talal@justice.gov.il
נציג רמו"ט​שהד עספור-טנוסיועץ משפטי​ShahdAT@justice.gov.il
ממשל זמין​דרור לוין​מנהל חטיבת פרויקטים​dror@tehila.gov.il
אוצר - חשכ"ל​אביחי יפת​רכז שיכון​avichay@mof.gov.il
מטה התקשוב הממשלתי​מאיה אדולמי​מנהלת פרויקטים​maya.adulamy@cio.gov.il
המועצה הלאומית לכלכלה​עופר דרור​כלכלן בכיר​oferd@pro.gov.il