פורום הנדל"ן - רשימת אנשי קשר

ארגון​​שם​תפקיד
משרד האוצר​יובל טלר​רכז שיכון​
רשות המיסים-שע"מ​אהוד אריאלי​מנהל אגף מיסוי מקרקעין​
עובד רשות המיסים שאינו משע"מ​יניב כהן​מנהל אגף שומת מקרקעין​
משרד המשפטים-​אגף רישום מקרקעיןעו"ד שלומי היילזרמנהל אגף רישום והסדר מקרקעין​
רשות מקרקעי ישראל​רביד שמואלימנמ"ר רמ"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה​מיכל סבחראש תחום מקצועי-הסטטיסטיקן הראשי​​
משרד הפנים​קטיה ברך
ראש צוות מיפוי מוניציפאלי
​מנהל התכנון​רונית דיטמן​מנהלת פרויקטים
בנק ישראל​נועם זוסמן​כלכלן בכיר - חטיבת המחקר​
משרד הבינוי והשיכוןנתנאל לפידותאגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות
המרכז למיפוי ישראל​פרופ' ירון פלוס​מדען ראשי ​
השמאי הממשלתי​אוהד עיניהשמאי הממשלתי הראשי​
​הרשות להגנת הפרטיות​​ארז מארון​יועץ משפטי​
​ממשל זמין​​דרור לוין​​מנהל חטיבת פרויקטים​
​אוצר - חשכ"ל​​אביחי יפת​רכז שיכון​
​מטה ישראל דיגיטלית​עדי כהן​ראש תחום נתונים
​המועצה הלאומית לכלכלה​ניר בריל​סגן ראש המועצה
​התקשוב הממשלתי​רחלי רן​מנהלת תחום בכיר פרויקטים