הוועדה הבין-משרדית למערכות מידע גיאוגרפיות

מנהלת הוועדה
תחום הפעילות: ניהול ותפעול הפעילות של הוועדה הבין-משרדית. פעילות: הגדרת תפקידי הצוותים, תפעול פעילות המליאה והצוותים המקצועיים...
ועדת משנה לשיתוף מידע ופרויקטים
תחום הפעילות: להביא לכך שהמידע הגיאוגרפי שלגופים החברים בוועדה הבין-משרדית זכויות יוצרים עליו, יהיה זמין לשימוש לגופי ממשלה, הגופים...
ועדת משנה לטכנולוגיה ותקני מידע
תחום הפעילות: קידום התקינה והטכנולוגיה בתחום הגיאו-אינפורמציה. תקני מידע: למידת תקנים קיימים וגיבוש תקן התואם את הצרכים של הגופים בוועדה...
ועדת משנה למצבי חרום
תחום הפעילות: גוף מפעיל, מייעץ ומקדם של מידע ומערכת מידע גיאוגרפי לצורכי טיפול במצבי חרום. פעילות: איתור צרכים...
ועדת משנה ל- GIS_IT ומטה-דטה
מטרות הוועדה: הצעה למבנה קבוע של שדות מקשרים להטמעה במערכות המידע הארגוניות, תקנים לפתיחת מידע Via Web ושיתופו במערכות השונות,...
ועדת משנה למידע ימי
תחום הפעילות
ועדת המשנה לשלטון מקומי
יעדי ועדת המשנה: קידום שיתוף הפעולה בין השלטון המקומי, והממשלה בתחום ה- GIS, הכנת תקנים משותפים - שפה משותפת, שיתוף בידע...