הוועדה הבין-משרדית למערכות מידע גאוגרפי

מנהלת הוועדה
תחום הפעילות: ניהול ותפעול הפעילות של הוועדה הבין-משרדית. פעילות: הגדרת תפקידי הצוותים, תפעול פעילות המליאה והצוותים המקצועיים...
ועדת המשנה למפה אחת לישראל
תחום הפעילות: להביא לכך שהמידע הגיאוגרפי שלגופים החברים בוועדה הבין-משרדית זכויות יוצרים עליו, יהיה זמין לשימוש לגופי ממשלה, הגופים...
ועדת המשנה לטכנולוגיות ומשילות גאוגרפית
תחום הפעילות: קידום התקינה והטכנולוגיה בתחום הגיאו-אינפורמציה. תקני מידע: למידת תקנים קיימים וגיבוש תקן התואם את הצרכים של הגופים בוועדה...
ועדת משנה למצבי חרום
תחום הפעילות: גוף מפעיל, מייעץ ומקדם של מידע ומערכת מידע גיאוגרפי לצורכי טיפול במצבי חרום. פעילות: איתור צרכים...
ועדת משנה למידע ימי
תחום הפעילות
ועדת המשנה לשלטון מקומי
יעדי ועדת המשנה: קידום שיתוף הפעולה בין השלטון המקומי, והממשלה בתחום ה- GIS, הכנת תקנים משותפים - שפה משותפת, שיתוף בידע...