טפסים

 שם סוג קישור הערות
אישור על קבלת מתאמן

להורדה

 

דין וחשבון על התאמנות

להורדה

 

הודעה על גמר התאמנות

להורדה

 

אישור התאמנות

להורדה

 

בקשה להתאמנות

להורדה

 

אישור המודד - טופס 1 מעודכן

להורדה

 

הרשמה למערך תחנות הקבע

מקוון

 

בקשה לפתיחת תיק ייזום הסדר קרקעות

מקוון

 

 בקשה לפתיחת תיק ביקורת אגד תצ"ר

מקוון

 

 

 

כניסה למודדים בעלי כרטיס חכם בלבד. לתמיכה בנושא עבודה עם הטופס יש לפנות למיילhanit@mapi.gov.il.
לחץ לקישור הנחיות להגשה מקוונת של תצ"ר לביקורת.
לחץ לקישור הנפקת מספרי אליפסה לפרויקט דרך האזור האישי בטופוקד.
לחץ לקישור המדריך להנפקת מספרי אליפסה לפרוייקט. 
לחץ לקישור תבנית התחייבות כספית

אישור הרשאת משתמש לשימוש בטופס תכנית לצרכי רישום

מקוון

 

 

טופס אישור הרשאת משתמש לטופס  תיק ביקורת אגד תצ"ר למודדים בעלי כרטיס חכם
מדריך למילוי טופס בקשת הרשאה לשימוש בטופס תצ"ר
טופס פניה לפורום קדסטר להורדהפניה לדיון בפורום בעניין: בעיות מורכבות, הצעות וכו' הקשורות בקדסטר
יש לשלוח את הטופס למרכז הפורום שמעון ברזני באמצעות דוא"ל Shimon@mapi.gov.il    ​
טופס הזמנת שירות מפה מותאמת אישית​ להורדה

בקשה לתיקון גבול ושטח עפ"י סעיף 97ב' לפקודת

הסדר זכויות במקרקעין​

מקוון​לתמיכה בנושא הגשת בקשות לתיקונים ולהסבר על מילוי הטופס, יש לפנות למייל marom@mapi.gov.il ובטלפון: 03-6231929​
טופס עדכון פרטי מודד​ להורדה​
טופס להגשת תלונות על מודדים מוסמכים​ להורדה​​לעזרה ומידע נוסף ניתן לפנות לכתובת דוא"ל: achifa@mapi.gov.il או לטלפון 03-6231928​
​טופס ה​​גשת אגד תת"גיםמקוון​
  ​hanit@mapi.gov.il ​​​כניסה למודדים בעלי כרטיס חכם בלבד. לתמיכה בנושא עבודה עם הטופס יש לפנות למייל
​.לחץ לקישור הנחיות להגשה מקוונת של תצ"ר/תת"ג לביקורת
לחץ לקישור הנפקת מספרי אליפסה/תת"ג לפרויקט דרך האזור האישי בטופוקד. המספר הנו עבור תת"ג או תצ"ר
לחץ לקישור המדריך להנפקת מספרי אליפסה/תת"ג לפרויקט
klebanov@mapi.gov.il​ ​​לשאלות מקצועיות יש לפנות לד"ר מיכאל קלבנוב מנהל אגף קמ"ק באמצעות מייל
​טופס תאור התקדמות המתאמן בעבודתו, בהתאם לתוספת השניה בתקנות המודדים (מקצוע מדידה) תשמ"ב - 1982להורדה