נוהל אספקת מידע למודדים

  • שירות אספקת נתונים ניתן באגף נתונים בשעות קבלת קהל.
  • רוב המידע הקדסטרי ניתן מתוך מערכת הארכיון הממוחשבת. מודד ישתמש במערכת לחיפוש ושליפה של מסמכי המדידה – גליון שדה, פנקסי שדה, תצ"ר, תיקי חישובים.
  • מודד המבקש לקבל מסמכים נוספים שאינם במערכת הממוחשבת, יבצע הזמנה מראש ויגיע במועד שנקבע. למודד שיגיע ללא תיאום מוקדם, אספקת מידע מידית אינה מובטחת והיא תעשה במידה וישנו עובד פנוי לכך.
  • עיקרון אספקת המידע קובע שהמודד הוא האחראי הבלעדי על איתור ושימוש במידע שנמצא במסמכי המדידה. עובדי גף נתונים יספקו כל מסמך הדרוש למודד על פי קביעתו. על העובדים נאסר לבצע איתור מידע הדורש פרשנות או הפעלת שיקול דעת בנושא, ללא נוכחות המודד. 
  • למעט מקרים דחופים, אספקת קואורדינאטות של נקודות בקרה תינתן כנגד הזמנה כתובה בפקס או במייל. 
  • בהתאם להוראות החשבות, מידע יימסר רק אחרי הסדרת התשלום או לאחר הפקדת פרטי כרטיס אשראי תקף בקופה.
  • קבלת קובץ מודל הגליות מותנית באישור מוקדם של יחידת הביטחון. פנייה לגף נתונים תעשה עם קבלת האישור.
  • קבלת פרמטרים להתמרה לרשתות IG05 ו- IGD05 וכן תחנות קבועות, תיעשה בגף נתונים לאחר אישור של גב' עינת סלמון.