הליך קבלת רישיון מדידה

​מקצוע המדידה הינו מקצוע רגולטורי כמוגדר בפקודת המדידות 1929 שמפרטת את הפעולות שיחודו למודדים בעלי רישיון וקובעת כי רק מודדים בעלי רישיון יכולים לבצע את אותן הפעולות שיוחדו בחוק. על פי סעיף 3 בפקודת המדידות 1929, מנהל המרכז למיפוי ישראל רשאי להעניק רישיונות מדידה. כמו כן רשאי המנהל לבטל או להפסיק למודד את רישיונו, מתוקף הסמכות שהואצלה לו על ידי השר.

תקנות המודדים (מקצוע המדידה) תשמ"ב-1982 , מגדירות תנאים לקבלת רישיון מדידה, תוקפו של הרישיון ומסדירות את הליך ההתאמנות .

למידע מפורט על הליך קבלת רישיון מדידה לחץ כאן​.​