הנחייה בנושא חידוש רישיון מדידה

​​


1.  מובא לידיעת המודדים המוסמכים שתוקפו של רישיון המדידה הדו שנתי יפוג ב-31/12/2020.
2.  הודעות לחידוש רישיון יצאו למייל שקיים במאגר המודדים למודדים שרישיונם היה בתוקף ושילמו רישיון בשנתיים האחרונות.
3.  מודדים שרישיונם אינו בתוקף עד תקופה של ארבע שנים ומעוניים לחדש את רישיונם יפנו לרשמת המודדים באמצעות דוא"ל geodesist@mapi.gov.il. לאחר בדיקת הבקשה ישלח אליהם קישור לתשלום האגרה. 
4.  מודדים שרישיונם אינו בתוקף תקופה של ארבע שנים ומעלה ומבקשים לחדש את רישיונם יפנו לרשמת המודדים באמצעות דוא"ל geodesist@mapi.gov.il . בהמשך לפניה ייקבע להם ראיון ויצטרכו לעבור בחינה במתכונת בחינת סיכום התאמנות כמפורט במסמך מידע על הליך קבלת רישיון מדידה סעיף 3.3, על מנת שהמנהל יתרשם שהמודד בעל הידע והרמה המקצועית הנדרשת לחזור ולעסוק במקצוע המדידות.