נתוני מפלס פני הים שנת 2021

השימוש בקבצים פתוח לציבור הרחב בכפוף לקריאת ההודעה על  זכויות היוצרים​ והתחייבות למלא את תכנה.​​

הפורמט בקבצים הוא: זמן גרינויץ', גובה מפלס במטרים​