נתוני מפלס פני הים שנת 2013

​הפורמט בקבצים הוא: זמן גרינויץ', גובה מפלס במטרים​

עכו

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

שנתי