נתוני מפלס פני הים שנת 2008

​הפורמט בקבצים הוא: זמן גרינויץ', גובה מפלס במטרים​