נתוני מפלס פני הים שנת 2007

​הפורמט בקבצים הוא: זמן גרינויץ', גובה מפלס במטרים​