נתוני מפלס פני הים שנת 2003

​הפורמט בקבצים הוא: זמן גרינויץ', גובה מפלס במטרים​