נתוני מפלס פני הים שנת 1999

​הפורמט בקבצים הוא: זמן גרינויץ', גובה מפלס במטרים​