נתוני מפלס פני הים שנת 1998

​הפורמט בקבצים הוא: זמן גרינויץ', גובה מפלס במטרים​