נתוני מפלס פני הים שנת 1997

​הפורמט בקבצים הוא: זמן גרינויץ', גובה מפלס במטרים​