נתוני מפלס הים

נתוני מפלס פני הים עפ"י שנים, חודשים ומיקום.

זמן: GMT (שעון גרינויץ')
גובה מפלס - במטרים

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017​

2018​

2019​

2020​

2021​

2022​


מפלס הים התיכון רב שנתי - ישראל
 

​1. ממוצע מפלס הים נקבע על מדידה רציפה של מדי מפלס.

2. מדי המפלס מ​כוילים על בסיס שוטף ביחס לנקודות גובה.

3. נקודות הגובה קשורות לרשת האיזון הארצית.

4. נעשות בדיקות תקופתיות לבדיקת יציבות נקודות הגובה.