נתוני מפלס פני הים עפ"י שנים וחודשים

השימוש בקבצים פתוח לציבור הרחב בכפוף לקריאת ההודעה על  זכויות היוצרים​ והתחייבות למלא את תכנה.​​

נתוני מפלס פני הים עפ"י שנים, חודשים ומיקום.
הפורמט בקבצים הוא: זמן גרינויץ', גובה מפלס במטרים​.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017​

2018​

2019​

2020​


מפלס הים התיכון רב שנתי - ישראל
 

​1. ממוצע מפלס הים נקבע על מדידה רציפה של מדי מפלס.

2. מדי המפלס מכוילים על בסיס שוטף ביחס לנקודות גובה.

3. נקודות הגובה קשורות לרשת האיזון הארצית.

4. נעשות בדיקות תקופתיות לבדיקת יציבות נקודות הגובה.