תקציר גאות ושפל


מחזור הגאות והשפל מושפע בעיקר מכח הכבידה של הירח ושל השמש.
יחד עם זאת ישנם גורמים נוספים, כגון לחץ אוויר, רוחות, טמפרטורה המשפיעים על מפלס הים.
לנתוני מפלס פני הים עפ"י שנים וחודשים נא לחצו על הקישור​.