גובה אפס

גובה אפס הוא בעצם הדאטום של רשת הגבהים בישראל (רשת האיזון הארצית).
ערך זה נקבע על פי ממוצע מפלס הים ועל פי החלטתו וסמכותו של מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל.
הדאטום הנמצא בשימוש כיום (2022), נקבע בשנת 1996.
בשנים האחרונות, מפלס הים הממוצע גבוה מהערך של גובה אפס שנקבע בשנת 1996.
אין להבין מתוך כך על גודל השינוי שחל במפלס הים בישראל.
נושא זה נתון לניתוח ומחקר מדעי של נתונים לאורך שנים רבות.