מוצרים

המוצר המרכזי הוא בסיס הנתונים הספרתי של מפלס הים בישראל. ממוצר זה נובעים כל יתר המוצרים האחרים, ולכן המאמץ העיקרי הוא בהכנתו ואחזקתו. המטרה היא להכין סיס נתונים אמין באיכות ורציף בזמן של מפלס הים בישראל. כדי להשיג זאת אנו מקפידים על נוהל שדה עיקבי ופשוט ועל תהליך מסודר ויעיל של הכנת בסיס הנתונים.

מידע גרפי על מפלס הים.
מידע זה נמצא ומתחדש דרך קבע באתר. אנו מכינים גרפים על בסיס שבועי, חדשי ושנתי הכוללים את הפרטים הבאים: מפלס ממוצע, מפלס מקסימלי, מפלס מינימלי

מידע ספרתי על מפלס הים.
בפני הגולש עומדת האפשרות להפיק קבצים סיפרתיים של מפלס הים.

מחקר על מפלס הים בישראל.
ניתן להורדה באמצעות אתר תחום מחקר.