מדידות מיוחדות


יש באפשרותינו לתת שירות לפי הפירוט הבא:

  • - כח הכובד, בדיוק של 2 מיליגל
  • - צפון גאוגרפי, אסטרונומי בדיוק של 2 שניות קשת
  • - צפון מגנטי, בדיוק של 20 שניות קשת
  • - מרחק, בדיוק של 1 מ"מ לטווחים קצרים (עד 200 מטר)
  • - קואורדינטות, בדיוק של 1 מ"מ (ברשת מקומית לטווחים קצרים)