מטרות

קביעת צפון מגנטי (דיקלינציה), הזוית שבין המרידיאן (קו אורך) המגנטי לבין המרידיאן הגאוגרפי בכל מקום וזמן בשטח ישראל (וגם קצב שינוי שנתי ממוצע).

ביצוע שירותי מדידה מגנטיים עבור מזמיני חוץ (דוגמא: מערכת הבטחון, אל על).

אספקת נתוני השדה המגנטי בישראל לארגון המגנטי העולמי IAGA.

אספקת נתוני השדה המגנטי לעבודה ומחקר בנושאי האדמה: גיאולוגיה, גיאופיסיקה, ארכיאולוגיה.

מחקר (בולעני ים המלח, רעידות אדמה ועוד).