מידע על הצפון במפות המרכז למיפוי ישראל

הסבר מורחב אודות הצפון במפות ישראל

צפון גאוגרפי: הכוון שאליו מתכנסים קווי האורך של כדור הארץ (נקודת הקוטב הצפוני). צפון גאוגרפי מודדים באמצעות תצפיות לכוכב הצפון, או, באמצעות ציוד ג'ירו (ג'ירו-תאודוליט), או באמצעות מכשירי מדידה לווינים GNSS.

Capture1.JPG


צפון רשת הקואורדינטות: הכוון שאליו פונים קווי האורך במפה. קווי האורך במפה מקבילים. קווי האורך הגאוגרפים ניראים במפה כעקומות (למעט קו האורך הראשי ברשת).

ברשת ישראל החדשה, קו האורך הראשי הוא 35.20 מעלות בקירוב. וברשת ערכו 219,530 מטר בקירוב.​

לזוית שבין צפון הרשת לבין הצפון הגאוגרפי קוראים זווית התכנסות (המרידיאנים) והיא מחושבת על פי נוסחא.
ברשת החדשה, זווית התכנסות המרידיאנים היא בשיעור של כ-3 דקות (0.05 מעלה), לכל 10 ק"מ מרחק מקו האורך הראשי.


Capture2.JPG


צפון מגנטי: הכוון שאליו פונה מחט המצפן המגנטי. בשטח מדינת ישראל, בשנת 2018, נטית הצפון המגנטי (ממוצע) ביחס לצפון הגאוגרפי, היא 4.6 מעלות מזרחית לצפון הגאוגרפי. בשנת 1925 לערך, הצפון המגנטי היה קרוב בכוונו לצפון הגאוגרפי.
מאז, נמדד שינוי בכוון הצפון המגנטי לכוון מזרח, בקצב של דקות ספורות לשנה. בשנת 2018 קצב השינוי הוא 0.075 מעלה. אנו עוקבים ברציפות אחר קצב השינוי ומעדכנים את המידע שלנו בנושא בהתאם.​

geographic NorthPole.JPG


מידע על נטית הצפון המגנטי  בישראל 2018

                                                                                                                                                      מפה.jpg
נטית צפון מגנטי MAX : 5.0 מעלה
נטית צפון מגנטי  MIN : 4.3 מעלה
נטית צפון מגנטי  AVR : 4.6 מעלה

קצב שינוי שנתי ממוצע: 0.075 מעלה מז'
נקבע לפי מדידות במצפה מגנטי.

המפה הוכנה לפי נתונים מרשת הצפון המגנטי הארצית שמונה כ-160 נקודות בפריסה ארצית.

בכל נקודה נמדד הצפון הגאוגרפי וגם הצפון המגנטי וזאת על מנת להגדיר את הזווית שביניהם באופן ישיר.
pic.JPG

בשני הציורים, צפון רשת (הקואורדינטות) נמצא בתנוחה אנכית (כמו במפה) בעוד שהצפון המגנטי והצפון הגאוגרפי נוטים ביחס אליו. כאשר הנקודה (או המפה) נמצאת מזרחית לקו האורך הראשי, הצפון הגאוגרפי נוטה לכוון מערב וסימנו (+) . כאשר הנקודה (או המפה) נמצאת מערבית לקו האורך הראשי, הצפון הגאוגרפי נוטה לכוון מזרח וסימנו (-). 

D  נטית הצפון המגנטי (זוית בין צפון מגנטי לבין צפון גאוגרפי)
C   זוית התכנסות המרידיאנים (זוית בין צפון גאוגרפי לבין צפון רשת)
G   נטית הרשת (זוית בין צפון מגנטי לבין צפון רשת הקואורדינטות)

הנוסחא ביניהם היא: G=D-C (יש לשמור על הסימן של C)

הציורים בהשראת האתר http://www.geomag.nrcan.gc.ca/mag_fld/magdec-en.php
חישובי אזימוט (זוית בין כוון לצפון)

AZ(GEO)=AZ(MAG)+Dמזרח לקו האורך הראשי.jpg
AZ(GRI)+=AZ(GEO)-C

אזימוט מגנטי MAG
אזימוט גאוגרפי GEO
אזימוט רשת GRI

D נטית הצפון המגנטי ביחס לגאוגרפי
C זוית התכנסות המרידיאנים (על סימנה)
G נטית רשת​
דוגמא לחישובי אזימוט  (זווית בין כוון לצפון) 

                                                             מזרח לקו האורך הראשי.jpg

חישוב אזימוט גאוגרפי
נמדד אזימוט מגנטי  = 30 מעלות
D נטית הצפון המגנטי היא = 4.5 מעלות

אזימוט גאוגרפי = 30 + 4.5 = 34.5 מעלות

חישוב אזימוט רשת
נמדד (או חושב) אזימוט גאוגרפי=34.5 מעלות
C זווית ההתכנסות = 0.2 מעלות

אזימוט רשת = 34.5 מעלות - 0.2 = 34.3 מעלות

נוסחאות החישוב, בתחתית הדף. נא לשם לב לסימן (+ או  -) בנוסחא ובזווית.
MAG.JPG


הערות על הצפון המגנטי


הצפון המגנטי נובע מהשדה המגנטי של כדור הארץ.
כוון הצפון המגנטי משתנה גם במקום וגם בזמן, בהתאם לשינוי השדה המגנטי. בשטח ישראל, בשנת 1925 לערך, הצפון המגנטי הצביע בקירוב לכוון הצפון הגאוגרפי. משנה זאת ואילך, נוטה הצפון המגנטי לכוון מזרח בקצב של מספר דקות לשנה.
קצב שינוי נטית הצפון המגנטי אינו קבוע.
אנו עוקבים אחרי שינוי קצב זה באופן רציף ומספקים מידע זה לציבור.

המידע על הצפון בכלל ועל הצפון המגנטי בפרט, נקבע עבור ערך נקודתי כמצוין במפה.

לקבלת דיוק גבוה מ-0.2 מעלה לצפון המגנטי, נא לפנות למרכז למיפוי ישראל. 
האחריות בשימוש במידע זה חלה על המשתמש בלבד.