מגנטומטריה

השדה המגנטי של כדור הארץ הוא תוצאה של שלושה תהליכים עיקריים:
התהליך העיקרי (main field) נוצר כתוצאה מתנועת זרמים בליבה הנוזלית של כדור הארץ בטווח העומקים 2,890-5,150 ק"מ.

השדה של קרום כדור הארץ ובמנטיה העליונה.

שדה מחוץ לכדור הארץ, יונוספירה, מגנטופספירה בעיקר בשל השפעת השמש. השינויים הנגרמים מהשפעה זאת מהירים בזמן.

ציור של מבנה כדור הארץ (מתוך אתר http://www.uwsp.edu)

ציור של השדה המגנטי של כדור הארץ (מתוך אתר www.gly.fsu.edu)

המדידה מתבצעת באמצעות חיישנים מיוחדים והיא כוללת את סכום של כל ההשפעות.
מצגת על השדה המגנטי של כדור הארץ:
http://ziv.jerusalem.muni.il/physics/magnetic1.ppt
מידע על הצפון המגנטי:
http://www.astronomy.org.il/modules.php?name=Members...

מהו מצפה מגנטי

זהו אתר שבו מותקנים גלאים מגנטיים המודדים ברציפות את השדה המגנטי.
במיצפה מגנטי יש את יחידת הגלאים ואת יחידת איסוף הנתונים.
האתר חייב להיות מבודד ומרוחק מהשפעות על המדידה כגון מתכות, קוי מתח, כבישים וכיו"ב.

התצלום הוא של המיצפה המגנטי באמציה.