מפת צפון מגנטי ארצית

מפת דיקלינציה בישראל 2006​

​המפה מתארת את שינויי הזווית (במעלות) שבין כוון הצפון המגנטי המקומי לצפון הגיאוגרפי בישראל. הצפון המגנטי נוטה מזרחה.
המפה מתארת ערכים ממוצעים לשנת 2006.
יש לציין שהשינויים בצפון המגנטי אינם קבועים והם משתנים בזמן.