צרכנים

תחום קרטוגרפיה במפ"י. מידע על הדיקלינציה במפות.

מערכת הבטחון (ומזמינים אחרים). ביצוע של עבודות מוזמנות, הכוונות מגנטיות וכוי"ב.

המכון הגיאופיסי. שימוש בבסיס הנתונים שלנו לצורך עבודות גיאופיסיות.

אוניברסיטאות (תל אביב, בן גוריון). שימוש בבסיסי הנתונים שלנו למחקר (יונוספירה, ארכיאולוגיה).

ארגון בינלאומי למגנטומטריה IAGA. שימוש בבסיסי הנתונים שלנו לצורך חישוב השדה המגנטי של כדור הארץ.