חני"ת - חבילת נתוני תכנית

​​​​​​​

כחלק מתהליך העבודה להנגשת שרותים מקוונים והתאמת המפרט למפות קדסטר נוספות מפרט חני"ת עבר שינויים ועדכונים.
מפרט חני"ת גרסה 1.3 כולל עדכון, ביטול והוספה של בלוקים ושכבות. השינויים העיקרים בגרסה זו הינם:
1. טבלאות שטחים: הוגדרו כבלוקים בשכבות חובה.
2. תמיכה במסלולי קדסטר נוספים: קדסטר מבוסס קואורדינאטות ו-הסדר קרקעות.
3. שינוי גדלי הפונטים של נקודות גבול, חזיתות ומספרי חלקות.
החל מתאריך 1.04.2018 תהיה חובת הגשה במפרט חני"ת גרסה 1.3.

שאלות ותשובות