קול קורא להשתתפות בשולחן עגול בנושא יישומי מיפוי מתקדמים לשימוש משרדי הממשלה

קול קורא להשתתפות בשולחן עגול בנושא יישומי מיפוי מתקדמים לשימוש משרדי הממשלה
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 22/10/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 07/11/2020