קול קורא לקבלת מידע RFI – טכנולוגיה ופתרונות לאחסון, עריכה, תשאול ותצוגה של מידע מרחבי רב- ממדי

קול קורא לקבלת מידע RFI – טכנולוגיה ופתרונות לאחסון, עריכה, תשאול ותצוגה של מידע מרחבי רב- ממדי
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 05/04/2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 10/05/2021