בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת לקליטה פוטוגרמטריה

​​​

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת לקליטה פוטוגרמטריה
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 04/02/2010
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 25/02/2010