פנייה לקבלת הצעה להיכלל במאגר מומחים לליווי פעילות האפיון והפיתוח בתחום הממג במפי

​​​​​​

פנייה לקבלת הצעה להיכלל במאגר מומחים לליווי פעילות האפיון והפיתוח בתחום הממג במפי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 22/06/2010
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 10/07/2010