01/09

​​​

פניה לקבלת מידע (RFI) - תוכנה לבדיקת תקינות מדידות גיאודטיות באמצעות גיאודזיה לוויינית ועמידתן בתקנות המדידה והנחיות המנהל
סטטוס מכרז: סגור
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 10/11/2009