מילוי מקום עוזר ראשי - לשכה משפטית

מילוי מקום עוזר ראשי - לשכה משפטית
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 13/07/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 20/07/2016