קול קורא למתן מלגות לסטודנטים בתכנית ללימודי גאו אינפורמציה, פנייה מספר: 8/18

קול קורא למתן מלגות לסטודנטים בתכנית ללימודי גאו אינפורמציה
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 14/05/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 11/06/2018