קול קורא 507/2018 לצורך מינוי מודדים מבקרים פנייה להצגת מועמדות

קול קורא 507/2018 לצורך מינוי מודדים מבקרים
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 08/02/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 26/02/2018