קול קורא 506/2017 לצורך מינוי מודדים מבקרים

קול קורא 506/2017 לצורך מינוי מודדים מבקרים
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 07/09/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 19/10/2017