פניה ס-5/2017 - פנייה לציבור החוקרים והמומחים לקבלת הצעות מו"פ, כולל הצעות למחקר על שם אביאל רון, ז"ל

קול קורא למחקרים 2017 - פניה ס-5.2017
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 10/08/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 14/09/2017