קול קורא מס' 3477 - בדיקה ואישור מערכות צילום דיגיטליות לביצוע צילום אווירי לצורך הכנת אורתופוטו

בדיקה ואישור מערכות צילום דיגיטליות לביצוע צילום אווירי לצורך הכנת אורתופוטו
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 08/03/2016