פנייה מספר: 8/18 - קול קורא למתן מלגות לסטודנטים בתכנית ללימודי גאו-אינפורמציה

קול קורא למתן מלגות לסטודנטים בתכנית ללימודי גאו-אינפורמציה
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 09/08/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/10/2018