קול קורא לעדכון והרחבת מאגרי היועצים והספקים של המרכז למיפוי ישראל 3768/2018

​​

קול קורא לעדכון והרחבת מאגרי היועצים והספקים של המרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 05/02/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12/03/2018