קול קורא 3744/2016 - עדכון והרחבת מאגר הספקים במרכז למיפוי ישראל

עדכון והרחבת מאגר הספקים במרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 17/11/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 16/01/2017