קול קורא לעדכון והרחבת מאגרי היועצים והספקים של מפ"י פנייה מספר 3710/2015

קול קורא לעדכון והרחבת מאגרי היועצים והספקים של מפ"י

​מצורף קישור למאגר יועצים וספקים באתר:
http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/Pages/maagarim.aspx

סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 20/07/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24/08/2015