מכרז סגור מספר 3685 - לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי

מכרז סגור מספר 3685 - לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 14/07/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31/07/2014