מכרז וע-2/2017: בקשה לקבלת הצעות לפיתוח שלב ג' במערכת טופוקד (קדסטר, טופוגרפיה, תשתיות וגיאודזיה)

בקשה לקבלת הצעות לפיתוח שלב ג' במערכת טופוקד (קדסטר, טופוגרפיה, תשתיות וגיאודזיה)
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 24/08/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 08/11/2017