מינוי חברים לועדת ההיגוי לאטלס ישראל דיגיטאלי

מינוי חברים לועדת ההיגוי לאטלס ישראל דיגיטאלי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 06/02/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 16/03/2017