מכרז ע/425 - פניה לקבלת הצעות לרכישה ועיבוד של נתוני שכירויות ומחירים בנדל"ן

פניה לקבלת הצעות לרכישה ועיבוד של נתוני שכירויות ומחירים בנדל"ן
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 01/01/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 22/01/2018