מכרז פומבי מס' ע/419 לאספקת נתוני דרכים, תנועה וניווט

מכרז לאספקת נתוני דרכים, תנועה וניווט
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 28/09/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12/11/2017