בקשה לקבלת מידע בעניין מכשירי ואמצעי מדידה, מיפוי וחישוב "עתיקים" למטרת הצגתם לציבור במרכז למיפוי ישראל (מפ"י)

בקשה לקבלת מידע בעניין  מכשירי ואמצעי מדידה, מיפוי וחישוב "עתיקים"  למטרת הצגתם לציבור במרכז למיפוי ישראל (מפ"י)
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 30/10/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 30/11/2014