מכרז ביצוע עבודות דפוס

מכרז ביצוע עבודות דפוס
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 29/06/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31/08/2015