מכרז סגור- ס -7/2018- לקבלת שרותי ייעוץ לאפיון מידע וכלים בתחומי רווחה, בריאות, תרבות וחינוך לשרת המפות

קבלת שרותי ייעוץ לאפיון מידע וכלים בתחומי רווחה, בריאות, תרבות  וחינוך לשרת המפות
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/08/2018