מכרז וע-6/2018: פניה לקבלת הצעות לרכישה ואיסוף נתוני שוק השכירויות בנדל"ן

פניה לקבלת הצעות לרכישה ואיסוף נתוני שוק השכירויות בנדל"ן
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 29/10/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 21/11/2018