מח/5101

פנייה למומחים בתחומי הגאודזיה, הקדסטר, המיפוי, הגאו-אינפורמציה והפוטוגרמטריה - הזמנה להיכלל במאגר היועצים של המרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: סגור